Rengöring av luftdon

Klicka på länken för att se en kort instruktionsvideo kring rengöring av luftdon:

https://www.notion.so/Reng-ring-av-luftdon-d7439a5565394b7f8c749bbfa68ea9d8