För mäklare

Byggår

2017

Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum och cykelrum.

Överlåtelseavgift

1110 kr, betalas av köparen.

Pantförskrivningsavgift

444 kr, betalas av panthavaren.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd.

Parkeringsavgift

  • 25 garageplatser –1950 kr/mån inkl. moms
  • 5 parkeringsplatser utomhus – 1000 kr/mån inkl. moms

Finns det några lediga garage- eller parkeringsplatser?

Vi erbjuder parkeringsplatser utomhus och i garage. Det finns en intern parkeringskö att ställa sig i för att få en p-plats. När de flyttar in får de ställa sig i denna kö. Det är inte möjligt att stå i kö innan inflyttning eller överlåta platser vid försäljning.

Vem har hand om den ekonomiska förvaltningen?

Klara Consulting har hand om den ekonomiska förvaltningen. Malin Porsmark är vår kontaktperson. 

Vem är mottagare av överlåtelseavtalet samt ansökan om medlemskap?

Ansökningar om medlemskap skickas (i original) till vår ekonomiska förvaltare Klara Consulting.

Vem har hand ärenden gällande denutiationer/pantsättning av bostad?

Vår ekonomiska förvaltare, Klara Consulting.

Vi behöver beställa en mäklarbild, är det från er vi får det? 

Ni beställer mäklarbild från vår förvaltare Klara Consulting.

Jag behöver utdrag ur lägenhetsregister där ägar- och pantuppgifter framgår. 

Klara Consulting som sköter lägenhetsregistret åt oss.

Finns det några planerade avgiftsförändringar?

Nej. (uppdaterat januari 2022)

Någon renovering/förbättring av fastigheten som behöver göras?

Vi har inget behov av renovering eller förbättringsarbete i dagsläget.

Något annat om föreningen/fastigheterna ni känner att ni skulle vilja upplysa en ny medlem om?

Vi har planerade städdagar, och en Facebookgrupp inom föreningen (Brf Sjöhusen).

Juridisk person

Godkännes ej.

Adress pantförskrivning

Brf Sjöhusen
MPC CONSULTING,

Mailbox 375

 111 73 Stockholm