För mäklare

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2024

Byggår

2017

Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum och cykelrum.

Överlåtelseavgift

1110 kr, betalas av köparen.

Pantförskrivningsavgift

444 kr, betalas av panthavaren.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd.

Parkeringsavgift

  • 25 garageplatser – 2465 kr/mån inkl. moms
  • 5 parkeringsplatser utomhus – 1100 kr/mån inkl. moms

Har ni några laddplatser för el- och hybridbilar?

Alla våra garageplatser har laddbox av märket Zaptec. För att nyttja laddboxen tillkommer en avgift på 59 kr/mån plus kostnaden för elen.

Finns det några lediga garage- eller parkeringsplatser?

Vi erbjuder parkeringsplatser utomhus och i garage. Det finns en intern parkeringskö att ställa sig i för att få en p-plats. Det går bra att ställa sig i denna kö när du flyttat in. Det är inte möjligt att stå i kö innan inflyttning eller överlåta platser vid försäljning.

Vem har hand om den ekonomiska förvaltningen?

Företaget Bolevo har hand om den ekonomiska förvaltningen. Linnea Lidman är vår kontaktperson där och du når henne på linnea@bolevo.se.

Vem är mottagare av överlåtelseavtalet samt ansökan om medlemskap?

Ansökningar om medlemskap skickas (i original) till vår ekonomiska förvaltare Bolevo.

Vem har hand ärenden gällande pantsättning av bostad?

Vår ekonomiska förvaltare, Bolevo.

Vi behöver beställa en mäklarbild, är det från er vi får det? 

Ni beställer mäklarbild från vår förvaltare Bolevo men informera gärna styrelsen när detta görs.

Jag behöver utdrag ur lägenhetsregister där ägar- och pantuppgifter framgår.

Bolevo sköter lägenhetsregistret åt oss. Kontakta Linnea på linnea@bolevo.se.

Finns det några planerade avgiftsförändringar?

Nej. (senast uppdaterad 29 april 2024)

Någon renovering/förbättring av fastigheten som behöver göras?

Vi har inget behov av renovering eller förbättringsarbete i dagsläget.

Något annat om föreningen/fastigheterna ni känner att ni skulle vilja upplysa en ny medlem om?

Vi har planerade städdagar, och en Facebookgrupp inom föreningen (Brf Sjöhusen).

Juridisk person

Godkännes ej.

Adress pantförskrivning

Brf Sjöhusen
Ekensbergskajen 3
117 71 Stockholm