För mäklare

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2023

Byggår

2017

Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum och cykelrum.

Överlåtelseavgift

1110 kr, betalas av köparen.

Pantförskrivningsavgift

444 kr, betalas av panthavaren.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd.

Parkeringsavgift

  • 25 garageplatser – 2320 kr/mån inkl. moms
  • 5 parkeringsplatser utomhus – 1100 kr/mån inkl. moms

Har ni några laddplatser för el- och hybridbilar?

Alla våra garageplatser har laddbox av märket Zaptec. För att nyttja laddboxen tillkommer en avgift på 59 kr/mån plus kostnaden för elen.

Finns det några lediga garage- eller parkeringsplatser?

Vi erbjuder parkeringsplatser utomhus och i garage. Det finns en intern parkeringskö att ställa sig i för att få en p-plats. Det går bra att ställa sig i denna kö när du flyttat in. Det är inte möjligt att stå i kö innan inflyttning eller överlåta platser vid försäljning.

Vem har hand om den ekonomiska förvaltningen?

Företaget Fastighetsekonomi har hand om den ekonomiska förvaltningen. Susanne Hestner är vår kontaktperson där och du når dem på info@fastighetsek.se.

Vem är mottagare av överlåtelseavtalet samt ansökan om medlemskap?

Ansökningar om medlemskap skickas (i original) till vår ekonomiska förvaltare Fastighetsekonomi.

Vem har hand ärenden gällande pantsättning av bostad?

Vår ekonomiska förvaltare, Fastighetsekonomi.

Vi behöver beställa en mäklarbild, är det från er vi får det? 

Ni beställer mäklarbild från vår förvaltare Fastighetsekonomi men informera gärna styrelsen när detta görs.

Jag behöver utdrag ur lägenhetsregister där ägar- och pantuppgifter framgår.

Fastighetsekonomi som sköter lägenhetsregistret åt oss. De nås på info@fastighetsek.se

Finns det några planerade avgiftsförändringar?

Nej.

Någon renovering/förbättring av fastigheten som behöver göras?

Vi har inget behov av renovering eller förbättringsarbete i dagsläget.

Något annat om föreningen/fastigheterna ni känner att ni skulle vilja upplysa en ny medlem om?

Vi har planerade städdagar, och en Facebookgrupp inom föreningen (Brf Sjöhusen).

Juridisk person

Godkännes ej.

Adress pantförskrivning

Brf Sjöhusen
Ekensbergskajen 3
117 71 Stockholm