För boende

Att bo i bostadsrätt

Jag har en pantförskrivning från min bank som föreningen behöver fylla i. Hur går jag tillväga för att få denna ifylld snarast möjligt?

Posta den till MPC CONSULTING, Mailbox 375, 111 73 Stockholm.

 

Behöver jag som boende teckna mig egen bostadsrättsförsäkring?

Ja.

Jag önskar att hyra parkeringsplats, vad kostar det och hur jag går tillväga?

Skicka ett mail till styrelsen styrelsen@brfsjohusen.se  om att du önskar parkeringsplats. Föreningen har en gemensam kö för parkering utomhus och parkering i garage. När en ledig plats blir ledig så går det till den boende som är först i kön. Om denne är en plats som man inte är intresserad av kan man tacka nej och vänta på nästa lediga plats.

 

Kostnad för parkering:

Utomhus på gatan: 1000 kr/månaden
Garageplats: 1950 kr/månaden

 

Jag vill se över mitt el-avtal. Vilka jag kan välja mellan?

Du får som boende välja fritt. Elnätet levereras dock av Ellevio.

Jag vill engagera mig i föreningen, hur gör jag?

Vad kul! Kontakta föreningen på styrelsen@brfsjohusen.se

 

Sanitet

Vad gör jag om jag misstänker att jag fått skadedjur eller liknande?

Meddela föreningen omedelbart genom att maila till styrelsen@brfsjohusen.se  samt kontakta

 

Vart kan jag slänga mina grovsopor?

I återvinningsstationen vid Gröndalsvägen 118. Närmaste återvinningscentral är Sätra. Närmaste miljöstation är Aspudden.

 

Porttelefon och nycklar

 

Min nyckeltagg är borta. Vem vänder jag mig till?

Skicka ett mail till styrelsen@brfsjohusen.se och ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och telefonnummer. Kostnad för nyckeltagg bekostas av boende.

Mitt namn står inte på postfacket. Vem hjälper mig?

Skicka ett mail till styrelsen@brfsjohusen.se och ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och telefonnummer.

 

Jag behöver en extranyckel. Hur gör jag?

Kontakta butik.stockholm@certego.se

Jag behöver byta lås på ytterdörren. Hur gör jag?

Vid byte av låscylinder eller om du blivit av med nycklar, kontakta styrelsen via mail brfsjohusen@gmail.com. Vi använder oss av  lås gjorda av certego. Ett lås från dem säkerställer att ditt lås är kompatibelt med resten av bostadsföreningens. Boende står för kostnaden.

 

Avier och autogiro

Jag har inte fått någon några avgiftsavier. Vem ska jag vända mig till?

Kontakta MPCC: johanna.andersson@mpcc.se

 

Jag vill betala mina avgifter till föreningen via Autogiro. Hur gör jag?

Kontakta MPCC: johanna.andersson@mpcc.se 

 

Bredband & TV

Hur får jag tillgång till bredband?

Du kan som boende välja fritt mellan alla leverantörer. Bredband och TV är något som du som boende bekostar.