Ansökan för andrahandsuthyrningar

Fyll i ansökan (länk nedan) och skicka tillsammans med andrahandsavtalet som du har med hyresgästen där hyran framgår, till styrelsen@brfsjohusen.se Vi tar upp din ansökan vid nästa styrelsemöte så räkna med 3-6 veckors behandlingstid.

Som du kan läsa i våra stadgar tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelse motsvarande 10% av prisbasbeloppet, detta enligt Socialförsäkringsbalken.

Andrahandsuthyrning Brf Sjöhusen